Sertifikati

Robna marka Model Link za preuzimanje
Polar EMC SIEH0025SAX ; SO1H0025SAX ; SIEH0035SAX ; SO1H0035SAX ; SIEH0050SAX ; SO1H0050SAX Preuzmi
Polar EMC QI1H00025SAA ; QO1H00025SAA Preuzmi
Polar EMC QI1H00035SAA ; QO1H00035SAA Preuzmi
Polar EMC QI1H00050SAA ; QO1H00050SAA Preuzmi
Polar EMC SO1H0025SAA ; SIEH0025SAA ; SO1H0035SAA ; SIEH0035SAA Preuzmi
Polar EMC SO1H0050SAA ; SIEH0050SAA Preuzmi
Polar LVD SIEH0025SAX ; SO1H0025SAX ; SIEH0035SAX ; SO1H0035SAX Preuzmi
Polar LVD SIEH0050SAX ; SO1H0050SAX Preuzmi
Polar LVD QI1H00025SAA ; QO1H00025SAA Preuzmi
Polar LVD QI1H00035SAA ; QO1H00035SAA Preuzmi
Polar LVD QI1H00050SAA ; QO1H00050SAA Preuzmi
Polar LVD SO1H0025SAA ; SIEH0025SAA ; SO1H0035SAA ; SIEH0035SAA Preuzmi
Polar LVD SO1H0050SAA ; SIEH0050SAA Preuzmi
Polar Potvrda o usaglašenosti - Split sistem klima uređaj Preuzmi
Polar Potvrda o usaglašenosti - Split sistem klima uređaj Preuzmi
Polar Potvrda o usaglašenosti - Split sistem klima uređaj Preuzmi
Polar Potvrda o usaglašenosti - Split sistem klima uređaj Preuzmi
Polar Potvrda o usaglašenosti - Split sistem klima uređaj QI1H00060SAA/QO1H00060SAA Preuzmi
Polar Potvrda o usaglašenosti - Split sistem klima uređaj QI1H00060SAA/QO1H00060SAA Preuzmi
Daikin Pismo autorizacije za ponudu i prodaju proizvoda, instaliranje, pokrene u rad, servisiranje i održavanje Preuzmi
Daikin Potvrda o elektromagnetskoj kompatibilnosti Preuzmi
Daikin Potvrda o elektromagnetskoj kompatibilnosti Preuzmi
Daikin Potvrda o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napora Preuzmi
Daikin Potvrda o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napora Preuzmi
Daikin Letter of Autorisation 2018 Preuzmi
Firma od poverenja Sertifikat "Firma od poverenja" Preuzmi